Ympäristörikos ylittää maiden rajat – Gimbornin IPA seminaarista eväitä rikostorjuntaan

IPA Suomen osasto Ry aloitteesta järjestettiin Gimbornin koulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä toista kertaa ympäristörikosaiheinen ammatillinen seminaari 2-6.9.2019. Tapahtuma oli suunnattu ympäristörikollisuuden torjuntatyötä tekeville poliiseille ja heidän yhteistyöviranomaisilleen. Seminaarin sisältö oli teemoitettu työotsikolla “Environmental Crimes - Illegal Profits and Cross-Border Crime - Sample cases and Best Practice Studies in fighting such Crime".

Seminaarin osallistui luennoitsijat ja vastuuhenkilöt mukaan lukien hieman vajaat neljäkymmentä ympäristörikosten parissa työskentelevää asiaan vihkiytynyttä Suomalaista alan ammattilaista ja kaikkiaan kymmenen muun maan edustajaa. Osallistujia oli poliisista, syyttäjälaitoksesta, tullista ja eri ympäristöviranomais tahoista sekä alan tutkimuksen parista. Kaukaisimmat vieraat saapuivat paikalle Brasiliasta, Sri Lankasta ja Uudesta Seelannista. Avauspäivänä saimme kuulla, että yksittäisellä seminaarilla ei ole ollut aiemmin edustettuna yhtä montaa eri kansallisuutta. Otimme uutisen suurella tyytyväisyydellä vastaan, sillä kaikki kotimaassa seminaarista kiinnostuneet poliisit eivät onnistuneet pääsemään tällä kertaa mukaan.

3c. Majoitus huoneet linnan uumenissa9. Dusseldorfin poliisissa opasteet kunnossa

Ympäristörikosten prioriteetti nousussa – rikoshyödyt suuria suhteessa kiinnijäämisriskiin ja rangaistukset pieniä

Tapahtuman luennoitsijoina oli edustava joukko ympäristörikostorjunnan suomalaisia ja myös kansainvälisiä asiantuntijoita. Esitykset oli rakennettu teeman ympärille ja saimme ajankohtaisen ja kattavan kuvan ympäristörikosten ajankohtaisista asioista. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme kotimaisia luennoitsijoita hienosti mukaan. Omat esityksensä pitivät Heidi Nummela, Leila Suvantola, Riku Lindqvist ja Siru Törnroos. Mikä parasta he osallistuivat myös itse koko seminaariin.

Kriminologi Siru Törnroos tarjosi kuulijoille erinomaisen esityksen järjestäytyneen kansainvälisen toiminnasta tutkimuksen ja rikostapausten kautta. Heidi Nummelan ja Leila Suvantolan sekä KRP:ssä työskentelevän Riku Lindqvistin edustajien luennoissa oli toisiaan täydentäen erinomaisesti täydentäen teemaan liittyen esillä taloudellinen näkökulma. Saimme kuulla useita case – tapauksia ja oikeuskäytäntöä. Rangaistukset ovat edelleen pieniä suhteessa rangaistuksiin ja kiinnijäämisriskiä pitää pystyä lisäämään samalla kun tehostetaan rikoshyötyjen poisottamista. Englannin luennoitsija Sean Hannigan ravisteli osallistujia teatraalisesti esimerkillä miltä tuntuu, kun raha otetaan pois! Steve Parnwell puolestaan osoitti vakuuttavasti, miksi työllämme on merkitystä erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja eläinkunnan säilymisen kannalta.

Rajat ylittävän ympäristörikollisuuden paljastaminen ja rikosten torjunta on noussut entistä tärkeämmäksi osaksi poliisin, tullin ja muiden viranomaisten työtä. Tähän on vaikuttanut ympäri maailmaa tapahtunut asenteiden muuttuminen sekä yhä useammin rikosten paljastuminen. Tutkimustiedon lisääntyessä tietoisuus ympäristöön kohdistuvien rikosten laajuudesta on tukenut rikoslajin priorisointia aiempaa korkeammalle rikostorjunnan strategioissa. Ympäristörikollisuus on alettu ymmärtää yhä paremmin pahimman laatuisena talousrikollisuutena, jossa ympäristöhaitat eivät kunnioita maiden tai sukupolvien rajoja.

Seminaarin päätti Interpolin Ympäristörikosyksiköstä FT Martha Serrano Rivas. Martha avasi meille esityksessään tilannekuvaa maailmanlaajuisesti. Ympäristörikollisuus sisältää elementtejä kaikista keskeisistä strategisista painopisteistä ja se on tällä hetkellä kolmanneksi suurin rikollisuuden laji missä järjestäytynyt rikollisuus on vahvasti mukana. Ympäristörikollisuus linkittyy erittäin laajasti eri toimialoilla ilmenevään muuhun rikollisuuteen esim. kuljetusalalla, kaivosteollisuudessa, elintarvikkeissa, terrorismin ja korruption kautta. Martha korosti yhteistyön olevan avainsana, jota ilman ei voida toimia menestyksekkäästi. Ekosysteemit maapallolla ovat kokonaisuus – kaikki vaikuttaa kaikkeen – ei ole "vain" paikallisia ympäristöongelmia.

Luennoissa yhteinen näkemys oli, että tarvitaan edelleen lisääntyviä käytännön toimia ja ponnisteluja rikoslajin merkityksen kirkastamisessa kaikissa viranomaistahoissa. Yhä useampi näihin rikoksiin syyllistynyt on kyettävä paljastamaan ja saattamaan oikeudelliseen vastuuseen. Tärkeää on laittomien rikoshyötyjen saaminen pois tekijöiltä samoin kuin se, että aiheutuneet vahingot ennallistetaan ja saadaan korvattua vahingon kärsineille.

2. Martha Serrano Interpolista piti erinomaisen luennon päätöspäivänä4 Gimbornin luentotilat ovat nykyaikaiset ja viihtyisät12. S.Hannigan ravisteli seminaarin osallistujia konkreettisin esimerkein rikoshyödystä7. Luennoitsijoiden rungon muodosti edustava joukko Suomalaisia alansa huippuja

Vierailupäivänä luennot ja päivällinen Dusseldorfissa

1. Seminaari teki vierailun osavaltion poliisiinVierailupäivän matka ja ohjelma suuntautui edellisen vuoden tapaan Düsseldorfiin Nordrhein-Westfalen osavaltion poliisiin. Paikallisen yksikön ympäristörikostutkintaan ja jäterikollisuuden torjuntaan erikoistunut tutkinnanjohtaja Christian Veith kertoi heillä tutkinnassa olleista ajankohtaisista tapauksista ja esitteli osavaltion nykytilanteen ympäristörikosten tutkinnan ja -paljastamisen haasteita. Veith kertoi elintarvikeväärennös ja luonnonsuojelurikos tapausten määrien olevan nousussa ja niissä on havaittu yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Ympäristö- ja talousrikollisuuden taloudelliseen puoleen erikoistunut rikosylikomisario Carsten Meister teki perusteellista selkoa rikoshyötyyn liittyvistä käytännöistä ja tutkintamenetelmistä heillä. Dusseldorfissa ehdittiin tutustua myös nähtävyyksiin ja saksalaiseen ruoka- ja olutkulttuuriin yhteisen päivällisen merkeissä. Vilkkaan kaupungin keskustasta isäntien hyväksi entuudestaan tietämän ravintolan annokset eivät tälläkään kertaa pettäneet vierailijoita.

Koulutuskeskus tarjoaa erinomaiset olosuhteet luennoille ja virkistäytymiseen

Edellisen seminaarin aikana linnassa oli käynnissä alueen tulvien johdosta aiheutuneen vesivahingon remontti. Nyt seminaariväen käytössä oli koko seminaari ajan uusittu ajan vaatimukset täyttävä luentotila. Syyskuussa jo 50. toimintavuottaan juhlinut IBZ Gimborn oli panostanut myös ravintolapalveluihin, ruoasta on palkattu vastaamaan oma kokki. Majoitustilat ja linnan historiallinen uniikki ympäristö poikkeuksellinen oppimista ja verkostoitumista mainiosti tukeva kokonaisuus, joka on itse koettava. Tilaa on hyvin isollekin joukolle, nytkin kaikille seminaarilaisille oli mahdollisuus tarjota omat huoneet. Kuntoilumahdollisuudet keskuksen kuntosalilla ja linnan lähialueen luonnossa saivat jälleen kiitosta. Linnan uusittu hyvin varusteltu kuntosali saunatiloineen oli seminaarilaisten ahkerassa käytössä. Erästä ensikertaa mukana ollutta siteeraten: ”Relax and enjoy!”. Viihtymistä ja asioiden sujuvuutta paransi myös kokemukset edelliseltä vuodelta, tuttuun paikkaan on aina helpompi mennä toistamiseen. Kokemusta ja osaamista jaettiin ahkerasti myös yhdessä illan vapaamuotoisissa keskusteluissa linnaravintolassa samalla kun pohdittiin luentojen synnyttämiä ajatuksia.

5 Gimbornissa on toimiva kuntosali saunoineen6. Gimbornissa on erinomaiset ulkoilumaastot niistä nauttimassa L.Suvantola ja B.Nägeli Sveitsistä

IPA Suomen osaston isännöimät seminaarit jatkuvat – aiheet laajenevat!

Todistuksia jaettaessa koulutuskeskuksen edustajat kiittelivät suomalaisia erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä ja järjestelyistä. Osallistujilta välittyi päätöspäivän keskusteluissa samoin erittäin positiivinen palaute seminaarista ja Gimbornista kokonaisuudessaan.

Kurssikeskus oli esittänyt aiemmin IPA Suomen osastolle tiedusteluja valmiudesta järjestää v.2020 vastaavalla tavalla tapahtuma toisella ajankohtaisella aiheella, missä keskiössä olisi terrorismin torjunta. IPA Suomen osaston työvaliokunta on käsitellyt asiaa tiedon saatuaan ja ratkaisi että tartumme tilaisuuteen. Tavoitteena on järjestää pyydetyllä aiheella kansainvälisesti avoin seminaari elo-syyskuun vaihteessa 31.8.-4.9.2020. Tapahtuma löytyy jo Gimbornin seminaarikalenterista otsikolla "Combatting Terrorism and violent extremism” ja seminaarikieli on aiempaan tapaan englanti. Sisältö rakennetaan kokemuksia hyödyntäen tukemaan monipuolisesti ammatillista osaamista ja viranomaisten yhteistyötä. Jos työskentelet näiden rikosten parissa, aihe kiinnostaa sinua muutoin ammatillisesti ja kiinnostuit jo nyt tapahtumasta, laita ajankohta ylös kalenteriin. Lisätietoja saat tarvittaessa suoraan myös allekirjoittaneilta. Vankan suosion ja kansainvälisen kiinnostuksen saanut ympäristörikos -aiheinen seminaari järjestetään seuraavan kerran suunnitelmien mukaan vuonna 2021.

IPA Suomen osasto kiittää mukana olleiden osallistujien työnantajana toimivia poliisilaitoksia ja muita viranomaisyksiköitä, jotka mahdollistivat edustajiensa seminaariin osallistumisen. Gimbornin seminaarit ovat kustannuksiltaan edullinen tapa lisätä osaamista omassa organisaatiossa. Erityinen kiitos vielä tässäkin yhteydessä, Dr Peter Lehman-Faustille, keskuksen johtajalle Rene Kauffmanille ja koko Gimbornin henkilökunnalle sekä kansamme jo toista kertaa seminaarin vastuuvetäjänä toimineelle rikosylikomisario evp. Georg W. Kipperille.

Jorma Niemi ja Tomi Lehtinen
seminaarin vastuujärjestäjät
IPA Suomen osasto Ry, ammatillinen valiokunta
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Lisätietoa:
Koulutuskeskuksen toiminnasta Gimborn Castle, Educational institution of IPA: https://www.ibz-gimborn.de

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 • Gimborn vietti 50-vuotispäiväänsä

  Gimborn vietti 50-vuotispäiväänsä

  Gimborn on perustettu alun perin vuonna 1969 palvelemaan ja hyödyntämään IPA: n jäseniä. IBZ Gimborn on tarjonnut seminaareja ja konferensseja 50 vuoden ajan, auttaen loputtomia määriä IPA: n jäseniä jatkamaan uraansa ja saamaan tietoa poliiseihin liittyvistä eri aiheista, (BZ Castle Gimborn - IPA: n lippulaiva).
 • Ympäristörikos -seminaari Gimbornissa täytti odotukset

  Ympäristörikos -seminaari Gimbornissa täytti odotukset

  IPAn maineikkaassa koulutuskeskuksessa Saksassa järjestettiin 5-8.6.2018 IPA Suomen osasto Ry aloitteesta ympäristörikosaiheinen ammatillinen seminaari. Seminaarin osallistui 11 luennoitsijan lisäksi 25 ympäristörikosten parissa työskentelevää alan ammattilaista Suomesta ja seitsemästä muun Euroopan maan poliisista, syyttäjälaitoksesta, tullista ja eri ympäristöviranomaistahoista sekä alan tutkimuksen parista. Suomalaisten aloitteesta järjestetty ammatillinen seminaari oli lajissaan ensimmäinen.
 • IBZ Gimbornin vuoden 2019 seminaarit julkaistu

  IBZ Gimbornin vuoden 2019 seminaarit julkaistu

  Mukanaa myös meidän ympäristörikosseminaari 2.-6.09.2019.
 • Seminaarimatka Gimborniin - Perheväkivallan tutkintaa ja lastensuojelua

  Seminaarimatka Gimborniin - Perheväkivallan tutkintaa ja lastensuojelua

  Osallistuin elämäni ensimmäiseen IPA-tapahtumaan 24.–28.10.2011 Saksan Gimbornissa sijaitsevassa IPA:n koulutus- ja kurssikeskuksessa. Laitoksemme IPA-konkarit rohkaisivat minua hakemaan apurahaa Poliisiopintojen edistämissäätiöltä kurssimatkaa varten. Rahoituksen varmistuttua ilmoittauduin matkalle kohti tuntematonta, sillä edellä mainitut konkarit jäivät tällä kertaa ilman rahoitusta minun ollessa ainoa suomalaisedustaja Gimbornissa.
 • Nuorten poliisien seminaari Amsterdamissa

  Nuorten poliisien seminaari Amsterdamissa

  Amsterdam, Alankomaat28.8. - 3.9.2011Jani Nurmi ja Jaakko Patrikainen