Vad är IPA

A. TroopIPA – den största polisorganisationen i världen – grundades den första januari 1950.
Sedan dess har mottot ”Servo per Amikeco” (Esperanto) “Tjäna genom vänskap” nått flere människor än man då kunde ana.

International Police Association är en oberoende organisation för medlemmar inom polisorganisationer världen runt, antingen i aktiv tjänst eller pensionerade, oavsett rang, kön, ras, hudfärg, språk eller religion. Målet för IPA är att skapa vänskapskontakt medlemmar emellan och att uppmuntra till internationellt samarbete.

IPA förbinder sig att följa Förenta Nationernas deklaration gällande mänskliga rättigheter från 1948 och står för att alla former av tortyr är fullkomligt oacceptabla.

Målsättningen är att skapa kulturella kontakter medlemmarna emellan, att höja allmänkunskapen och att öka utbytet även av yrkeskunskap. Man strävar även till att gynna ömsesidig hjälpverksamhet inom den sociala sektorn och att bidra, i mån av möjlighet, till en fredlig samexistens olika folk emellan och att bevara freden på vår jord.

Organisationen ser som sin uppgift

  • att skapa personliga kontakter medlemmar emellan genom att ordna ömsesidiga besök av grupper eller individuellt, att ordna semesterresor och att uppmuntra till brevväxling
  • att arbeta för respekt för lag och ordning inom alla medlemssektioner
  • att utveckla social och kulturell verksamhet samt att utbyta professionell sakkunskap
  • att öka polisens status i alla medlemsländer och att förbättra relationen mellan den stora allmänheten och polisen
  • att gynna ungdomsutbyte och internationella sammankomster för ungdomar, då målsättningen är större tolerans och öppenhet nationer emellan och samtidigt förståelse för polisens arbete
  • att underlätta utbyte av olika publikationer medlemsländer emellan samt att informera om publikationer som behandlar ämnen relevanta för IPA
  • att främja internationella utgåvor samt att bistå med information för bibliografier gällande polisarbetet samt, om möjligt, gällande lag och ordning
  • att genom vänskap underlätta det internationella polissamarbetet på alla kontinenter och medverka till förståelse av gemensamma professionella problem.

HISTORISK ÖVERBLICK

Organisationen grundades av Police Sergeant Arthur Troop som ville skapa en kanal för vänskap och samarbete poliser emellan i hela världen.

Arthur Troop föddes den 15 december 1914 i Lincoln, England, där han bodde som barn och gick skola. Efter skolgången försörjde han sig först som mekaniker men märkte snart att han var intresserad av andra saker. Han studerade vid Ruskin College, Oxford, för diplom i ‘Economics and Social Science’ (ekonomi och samhällsvetenskap). Samtidigt studerade han i tre års tid Rysslands historia. Han fick ett stipendium för att besöka Moskva och Leningrad år 1934. Härefter studerade han ännu två år agrikultur vid Avoncroft Agricultural College i The Vale of Evesham, Worcestershire.

Den 19 juni 1936 inledde Arthur sin polisbana inom Lincolnshire Police där han arbetade inom olika departement men specialiserade sig på trafik. Kort efter andra världskriget påbörjade Arthur sitt arbete med att skapa en världsomfattande vänskapsorganisation för poliser. Han hade alltid varit övertygad om att det är bättre att tala med varandra än att strida och ansåg vänskap människor emellan vara värdefull. Han ansågs emellertid då vara radikal och mötte ett starkt motstånd från sin polischefs och inrikesministeriets sida.

Under åren 1948-1949 skapade han kontakter med poliskolleger både i hemlandet och utomlands. År 1949 publicerades en artikel i The British Police Review under pseudonymen “Aytee”. Artikeln fick omåttlig respons som övertygade Arthur om vikten av att fortsätta sitt arbetet. IPA grundades den första januari 1950 med mottot “Servo per Amikeco” (Esperanto) vilket betyder “Tjäna genom vänskap”. Arthur Troop utsågs till den första generalsekreteraren för den brittiska sektionen. Hans idé att skapa en organisation med social, kulturell och professionell samverkan medlemmar emellan i en värld fri från diskriminering på grund av rang, kön, ras, hudfärg, språk eller religion, blev verklighet.

Med hjälp av andra pionjärer arbetade han outtröttligt med att uppmuntra andra länder att grunda sektioner. Efter en rätt obetydlig början spred sig IPA deklarationen snabbt och nya sektioner över hela världen grundades i rask takt. Snart fanns det sektioner i de flesta västeuropeiska länderna, i Afrika, i Nordamerika och Sydamerika, i Asien och Australasien. Det första International Executive Committee-mötet ordnades i Paris år 1955 och Arthur utsågs till den första internationella generalsekreteraren, en befattning han hade ända till år 1966, då han avgick på grund av personliga skäl.

Efter att Arthur Troop skapat något som småningom blev den största polisorganisationen i världen ändrade också myndigheternas inställning gentemot IPA. För att ha grundat International Police Association honorerades Arthur Troop år 1965 med The British Empire Medal (B.E.M.) som traditionellt utdelas på drottning Elizabeths födelsedag.. Senare fick han också motta många höga utmärkelser från utlandet bl.a. ett “Honorary Doctorate” från Kanada och “The Cross of Honour” av den österrikiska presidenten. Efter avtäckandet av Arthur Troops staty på “Plain of Hungary” år 1998 förärades han “The Golden Sword of Hungary” av ungerska staten.

Arthur Troop gick i pension från polisen 1966 men hans vilja att hjälpa andra var ännu lika stark. Han hade en ny karriär framför sig inom Lincolnshire Social Service Department (socialvården) som stödperson för synskadade. Hans arbete för att skaffa blindhundar fick erkännande även nationellt. Ännu efter att han insjuknat fortsatte han att med sin hustru Marjorie leda The Stamford Blind Club (en förening för synskadade).

De politiska omvälvningarna i Östeuropa kom att bli en katalysator för vidare utveckling och spridning av de principer IPA står för. Som ex-officio (tidigare) medlem av den internationella kommittén (Permanent Executive Bureau) deltog Arthur regelbundet i kommitténs möten och hans råd både uppskattades och respekterades. Under XI. World Congress (världskongressen) år 1985 i Paris fick han motta organisationens första Guldmedalj. Vid IEC mötet i Wien år 1995 hedrades Arthur med IPA World Police Prize.

Trots att han redan var svårt sjuk förberedde Arthur sig för organisationens 50-årsjubileum i samband med XVI. World Congress i England, Bournemouth, år 2000. Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Anne hedrade i sitt öppningsanförande “... mannen från Lincolnshire som obevekligt strävat till att grunda International Police Association med mottot ‘Tjäna genom vänskap’...” Hennes Kungliga Höghet fortsatte “... Arthur Troop kämpade sig genom motgångar, segregation och likgiltighet och nådde högre upp än vi någonsin kan föreställa oss.”

Den 22 juni år 2000 firade Arthur med sin hustru Marjorie sitt äktenskaps 60-årsjubileum. Tragiskt var att Arthur på grund av sin svåra sjukdom samma år torsdagen den 30 november avled stilla under sin eftermiddagssömn. Arthur var en vanlig brittisk polisman som hade en dröm att skapa den största polisorganisationen i världen – och drömmen gick i uppfyllelse.

IPA har i dag närapå 400.000 medlemmar och finns i 66 länder över hela vår värld. Vi har fått följa med hur den odiskutabelt största polisorganisationen i världen, både till medlemsantal och inflytande, stadigt etablerat sig.

Arthur Troops grundläggande idéer är än i dag dagsaktuella.

Under en högtidsstund söndagen den 27 juli 2003 i Christ Church, Stamford in Lincolnshire, avtäckte Marjorie Troop en minnesplatta som en hedersbetygelse till hennes make Arthur.